Serviciul Fiscal de Stat a publicat o notă prin care anunță că, potrivit modificărilor propuse la Codul fiscal, începând cu anul 2020, serviciile electronice livrate persoanelor fizice se vor impune cu TVA. Proiectul a fost votat în prima lectură de către deputați.

În particular, în Codul fiscal va fi prevăzută obligația pentru companiile străine nerezidente, ce desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizator-juridice în Republica Moldova, de a calcula și achita TVA aferent serviciilor electronice, livrate persoanelor fizice din Republica Moldova prin intermediul interfețelor electronice (prin rețeaua Internet).

În scopul impozitării cu TVA a serviciilor prestate persoanelor fizice, proiectul de lege prevede o modalitate specială de înregistrare a companiilor străine la Serviciul Fiscal de Stat, prin intermediul serviciului electronic ”e-Commerce-VAT”.

Achitarea TVA de către nerezident se va efectua în valută națională sau în valută una din valutele străine /EURO/USD/, conform procedurii reglementate de Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova.

În calitate de subiecți impozabili cu TVA conform noilor reglementări stabilite în Codul fiscal se califică:

  • nerezidenții ce desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova, ce prestează servicii prin intermediul rețelelor electronice și obțin venituri de la persoanele fizice rezidente a Republicii Moldova ce nu desfășoară activitate de întreprinzător;
  • nerezidenții ce desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova, prin intermediul cărora are loc achitarea de către persoanele fizice rezidente a Republicii Moldova, ce nu desfășoară activitate de întreprinzător, a serviciilor beneficiate prin intermediul rețelelor electronice de la alți nerezidenți, locul livrării cărora se consideră a fi Republica Moldova.