La începutul anului, populaţia ocupată în Republica Moldova a constituit 806,3 mii persoane, fiind mai mică cu 2,7% față de trimestrul I 2019. Datele au fost publicate de Biroul Național de Statistică.

Ponderea persoanelor ocupate din mediul rural a fost mai mare față de cea a persoanelor ocupate din mediul urban, 53,3% mediul rural și, respectiv, 46,7% mediul urban. Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste a fost de 37,5%, fiind în ușoară scădere față de nivelul anului precedent (38,1% în 2019).

Rata de ocupare a bărbaților (41,5%) a fost mai înaltă în comparație cu cea a femeilor (34,0%). În distribuţia pe medii de reşedinţă acest indicator a avut valoarea 44,4% în mediul urban și 33,0% în mediul rural. Rata de ocupare a populației în vârstă de muncă (16-58 ani pentru femei și 16-63 ani pentru bărbați) a fost de 47,0%, a populației în vârstă de 15-64 ani – 44,1%, iar în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a înregistrat valoarea de 26,1%.

Analiza ratelor de ocupare pe grupe de vârstă scoate în evidență cele mai mari discrepanțe în funcție de sexe la persoanele de 55-64 ani (pentru bărbați rata de ocupare cu 16,3 p. p. mai mare decât pentru femei) și la persoanele de 25-34 - pe medii de reședință (cu 15,9 p.p. mai mare pentru persoanele ocupate din mediul urban)

Din distribuția persoanelor ocupate pe activități economice rezultă că în sectorul agricol au activat 153,0 mii persoane sau 19,0% din totalul persoanelor ocupate (în 2019- 156,4 mii și, respectiv, 18,9%). În activitățile non-agricole au fost ocupate 653,4 mii persoane, fiind în descreștere cu 2,9% față de trimestrul I 2019 (672,7 mii). Ponderea persoanelor ocupate în industriea constituit 15,1% (în 2019 – 16,2%), inclusiv în industria prelucrătoare 12,2%, iar în construcții 5,3% (în 2019 - 5,5%). Numărul persoanelor ocupate în industrie (121,5 mii) a fost în scădere față de nivelul trimestrului respectiv al anului trecut (cu 9,7%), iar în construcții a constituit 42,8 mii, micșorându-se cu 6,9% față de 2019. În sectorul servicii au activat 489,1 mii sau 60,7% din totalul persoanelor ocupate, numărul acestora fiind practic la nivelul trimestrului I 2019 (în 2019 - 492,2 mii).

În repartizarea după forme de proprietate, 68,2% din populația ocupată a activat în sectorul privat și 31,8%, în sectorul public. Structura populaţiei ocupate după statutul profesional relevă că ponderea salariaților a constituit 80,2% din total (646,3 mii persoane). Marea majoritate a salariaților (90,7%) a fost angajată pe o perioadă nedeterminată de timp.