Contestațiile privind rezultatele examenelor de admitere la stagiu și examenelor de calificare, pentru fiecare etapă, ar putea fi examinate de Comisia de soluționare a contestațiilor. Crearea noii structuri în cadrul Uniunii Avocaților din Moldova este prevăzută într-un proiect de lege înregistrat în Parlament.

Potrivit inițiativei, Comisia de soluționare a contestațiilor va fi un organ ad-hoc format din cinci avocați. Membrii vor fi desemnați aleatoriu de către Consiliul Uniunii Avocaților dintr-o listă de cel puțin 20 de avocați, care întrunesc condiţiile pentru alegere în Comisia de licenţiere și nu fac parte din organele de autoadministrare a profesiei de avocat, aprobată anual de către Consiliul Uniunii Avocaților. Desemnarea membrilor Comisiei de soluționare a contestațiilor se va face după expirarea termenului de depunere a contestațiilor. Una şi aceeaşi persoană va putea fi numită în componenţa Comisiei de soluționare a contestațiilor o dată la patru ani.

Contestațiile depuse vor fi examinate în termen de șapte zile lucrătoare din data depunerii contestației cu evaluarea candidaților, conform procedurii prevăzute pentru Comisia licențiere a profesiei de avocat. Calificativele oferite de către membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor se vor însuma la calificativele acordate de către Comisia de licențiere a profesiei de avocat și vor reprezinta hotărârea Comisiei de soluționare a contestațiilor. Hotărârea Comisiei de soluționare a contestațiilor se va semna de membrii săi și se va publica pe pagina web a Uniunii Avocaților în cel mult 24 de ore de la adoptare.

Hotărârea Comisiei de soluționare a contestațiilor prin care va fi admisă contestația și modificat calificativul, se va remite Comisiei de licențiere a profesiei de avocat pentru emiterea hotărârii privind promovarea la următoarea etapă sau accederea în profesia de avocat.