În luna aprilie, în Republica Moldova au fost acordate credite noi în sumă de peste 2,33 miliarde de lei. Indicatorul este în descreștere cu 21,2 la sută fată de luna aprilie 2019. Datele au fost publicate de Banca Națională a Moldovei.

Ponderea creditelor acordate în moneda națională a constituit 65 la sută, a creditelor în valută, 30,6%, iar a celor atașate la cursul valutei, 4,4%. Astfel, volumul creditelor acordate în moneda națională a constituit peste 1,5 miliarde de lei, cu 21,2% mai puțin față de luna precedentă și 24,3% mai puțin față de aprilie 2019. Volumul creditelor acordate în valută recalculat în lei a fost de 712,5 milioane lei, cu 13,6% mai mult față de luna precedentă sau cu19,6% mai puțin față de luna aprilie 2019. Volumul creditelor atașate la cursul valutei a constituit 103,3 milioane lei, +41,9% față de luna precedentă și +47,6% față de luna aprilie 2019.

Din perspectiva termenelor creditelor acordate, cele mai atractive au fost creditele pe termene de la doi până la cinci ani (47,2% din totalul creditelor acordate), dintre care, creditele acordate persoanelor juridice au deținut ponderea de 40,0% din totalul creditelor acordate.

Creditele  în moneda națională au fost reprezentate, preponderent, de creditele acordate persoanelor juridice (76,1%), inclusiv creditele acordate societăților comerciale nefinanciare care dețin o pondere de 72,9% (dintre care 37,1% revenind comerțului). Creditele în valută au fost solicitate, preponderent, de către societățile comerciale nefinanciare (98,2%), ponderea majoră (49,3%) revenind comerțului.