În perioada 1 – 29 aprilie, 7.720 persoane au fost înregistrate cu statut de șomer. Aceștia urmează să beneficieze de îndemnizație lunară de 2.775 lei. Datele au fost publicate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Totodată, autoritatea anunță că, până în prezent, au fost implementate măsuri de ocupare a forței de muncă pentru 32.404 șomeri, din care 15.800 șomeri înregistrați la începutul anului. Actualmente, în baza de date a Agenției sunt înregistrați 25.548 șomeri. 

Totuși, în perioada 7 – 29 aprilie, au fost emise doar 3.788 decizii de stabilire a dreptului la ajutor de șomaj care au fost transmise Casei Naționale de Asigurări Sociale pentru efectuarea calculului și plății ajutorului de șomaj.
 
Autoritatea spune că depune efort maxim în vederea examinării tuturor cererilor depuse de cetățeni privind înregistrarea cu statut de șomer și solicitarea ajutorului de șomaj în perioada stării de urgență. Totuși, pe lângă procesul tehnic de recepționare și examinare a solicitărilor primite la distanță, care necesită concentrație și o atenție sporită, angajații Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă oferă în permanență suport informațional prin intermediul liniilor telefonice și e-mail-urilor privind procedura de înregistrare cu statut de șomer, completarea și depunerea cererilor și actelor corespunzătoare.
 
De la începutul anului, 2.429 persoane au beneficiat de ajutor de șomaj, iar pe parcursul lunii aprilie, 1.003 persoane cu statut de șomer au intrat în plata ajutorului de șomaj stabilit.