În acest an, statul oferă o indemnizație unică de 10.068 lei la naşterea copilului, cu 609 lei mai mult ca în 2021. Noul cuantum este în vigoare din 1 ianurie.

Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei unice poate fi depusă în mod electronic prin intermediul paginii-web oficiale a Casei Naţionale de Asigurări Sociale www.cnas.gov.md sau la Casa Teritorială de Asigurări Sociale conform vizei de domiciliu.

Pentru depunerea cererii online, poate fi accesat serviciul ”e-Cerere Indemnizaţii", iar pentru programarea vizitei la CTAS - serviciul „Programare online la CTAS".

Potrivit legislației, indemnizaţia unică la naşterea copilului se stabileşte:

  • pentru fiecare copil născut viu, inclusiv în cazul gemenilor;
  • mamei, iar în cazul decesului ei - reprezentantului legal al copilului;
  • cu condiţia că copilul a fost înregistrat la subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice;
  • cu condiţia că a fost solicitată cel târziu în termen de 12 luni de la naşterea copilului;

Cererea pentru stabilirea indemnizaţiilor se depune la casa teritorială la locul de domiciliu al solicitantului ori al soţului/soţiei, în cazul în care a fost stabilită indemnizaţia de maternitate, la casa teritorială care a stabilit indemnizaţia de maternitate, sau în mod electronic.

Acte necesare în cazul depunerii cererii la casa teritorială:

  1. actul de identitate al mamei  sau al reprezentantului legal al copilului, după caz (în original şi în copie);
  2. certificatul de naştere al copilului, după caz certificatul de naştere al copilului premergător (în original şi în copie);

Persoana neîncadrată în câmpul muncii mai depune: 

  1. documente prin care se confirmă, că mama nu este încadrată în câmpul muncii (carnetul de muncă (în original şi în copie), certificatul de la instituţia de învăţământ, certificatul de la Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă - după caz);
  2. în cazul în care solicitanta(ul) nu poate confirma documentar angajarea în câmpul muncii, aceasta anexează o declaraţie scrisă pe proprie răspundere, că nu este angajată în câmpul  muncii.
  3. în cazul în care copilul s-a născut pe teritoriul altui stat, solicitantul de  indemnizaţii adresate familiilor cu copii (cu excepţia persoanelor angajate în câmpul muncii în Republica Moldova) prezintă casei teritoriale o declaraţie pe proprie răspundere despre faptul că a beneficiat/nu a  beneficiat de indemnizaţii adresate familiilor cu copii din statul respectiv.

În cazul acordării indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii pe teritoriul altui stat, indemnizaţia unică la naşterea copilului nu se  stabileşte. 

  1. alte acte, după caz.

Termen de depunere/examinare a cererii:

Termenul de adresare pentru stabilirea indemnizaţiei unice la naşterea copilului este 12 luni de la data naşterii copilului;

Termenul de examinare a cererii este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii la casa teritorială, iar în cazul cererii electronice - 30 de zile de la data înregistrării cererii în sistemul informaţional.

Plata indemnizaţiilor se efectuează prin modalitatea de plată selectată de beneficiar şi disponibilă în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay). Evidenţa plăţii indemnizaţiilor se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.

Sumele indemnizației stabilite și neprimite de beneficiar în decurs de 12 luni consecutive se suspendă. Plata indemnizațiilor se reia în baza cererii beneficiarului,tutorelui (curatorului) acestuia, după caz, sau reprezentantului desemnat prin procură și a actului de identitate al solicitantului, depuse la organul de asigurări sociale, și se achită retroactiv pentru o perioadă de 3 ani premergători datei adresării.