Produsul Intern Brut al Moldovei ar putea înregistra o creștere reală de circa șase la sută pe parcursul anului 2021. Totodată, până în 2024, creșterea economică se va menține pe o traiectorie ascendentă în jur de 4%, fiind în proximitatea PIB-ului potențial. Datele se conțin în variantă preliminară a Prognozei indicatorilor macroeconomici pentru anii 2022-2024, elaborată de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

În anul 2021, sectorul industrial va reveni pe un trend pozitiv. Datorită îmbunătățirii cererii externe așteptate din regiune, ca urmare a procesului de vaccinare împotriva virusului COVID-19, se va îmbunătăți situația în ramurile exportatoare, inclusiv în cadrul Zonelor Economice Libere, unde se anticipează o creștere a activității industriale cu circa 3,9% în 2021. În ceilalți ani de prognoză, se anticipează o evoluție stabil-pozitivă încadrată între 3-4% a sectorului industrial, un factor stimulativ fiind creșterea investițiilor în mașini și utilaje realizate în anii de pană la criză, care vor determina creșterea productivității în sector.

După un an de secetă profundă, anul curent se anticipează o creștere a producției agricole cu circa 29%. Totuși, din cauza constrângerilor financiare a producătorilor mici și mijlocii, ca urmare a efectelor secetei anului 2020 și a pandemiei Covid-19, volumul producției agricole nu va reveni la nivelul de până la secetă. În următorii ani, în contextul unor condiții climatice relativ favorabile anticipate și creșterii investițiilor în sector, se prognozează o creștere a sectorului agricol cu 3-5%.

În anul 2021, activitatea investițională va continua să fie afectată de consecințele pandemiei, dar va înregistra valori pozitive (+2%). Investițiile publice în infrastructură, inclusiv cele finanțate din sursele partenerilor de dezvoltare vor continua, însă limitările bugetare nu vor permite creșterea acestora. Totuși, situația creditară favorabilă, tendința de retehnologizare a economiei, vor fi factori care vor contribui pozitiv la evoluția investițiilor private. În Zonele Economice Libere se anticipează o creștere de 2 ori a investițiilor comparativ cu anul trecut, planificându-se reluarea proiectelor investiționale planificate pentru 2020, precum și lansarea unor proiecte noi în condițiile îmbunătățirii mediului extern. În anii următori (2022-2024) se anticipează că investițiile vor evolua stabil pozitiv, în ritmuri de creștere de circa 4% anual.

La elaborarea prognozei s-a luat în considerare evoluția economiei naționale în anul precedent, sub impactul pandemiei Covid-19, principalele aspecte ale prognozei economiei mondiale, în special a ţărilor care sunt principali parteneri comerciali ai Republicii Moldova, precum şi prognoza privind rata inflației şi cursul de schimb al leului, coordonată cu Banca Națională a Moldovei. Datele complete pot fi accesate aici.