În perioada ianuarie-iunie 2021, societatea pe acțiuni Loteria Națională a Moldovei (LNM) a contribuit la Bugetul Public Național cu 27,091 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al societății, suma este cu peste 2,42 milioane de lei mai mare decât veniturile asigurate la buget pe parcursul întregului an 2020. 

Cea mai mare parte a venitului statului, asigurat de LNM, a provenit din impozitele achitate din câștigurile de la jocuri de noroc. Astfel, 14,8 milioane de lei au fost asigurate de către NGM Company, partenerul privat din domeniul loteriilor și pariurilor sportive. La această sumă se adaugă 755 de mii de lei din taxe de organizare a licitațiilor și loteriilor.

Din cadrul parteneriatului cu NOVO Investment MDL, LNM a transferat în calitate de impozite reținute de la persoanele fizice, din câștigurile obținute în sălile cu automate de joc 5,623 milioane de lei. Suplimentar, 1,921 milioane au provenit din taxa pentru unități comerciale în municipiul Chișinău. 

În comunicat se mai arată că, în 2020, din cauza situației epidemiologice cauzate de COVID-19, a fost suspendată activitatea tuturor sălilor cu automate de joc pentru o perioadă de aproximativ patru luni. Acest lucru a cauzat pierderi societății. 

Cu toate acestea, datorită activității partenerilor privați, în primul rând a celui responsabil de loterii și pariuri sportive, Loteria Națională a Moldovei a reușit să plătească la Bugetul Public Naționale o sumă mai mare decât contribuția totală de la fondarea societății. 

Mai mult, LNM prognozează că va încheia anul 2021 cu un profit brut, care va acoperi pierderile din anul precedent și va achita dividende statului.