Baza generalizată a practicii fiscale a fost completată cu informații privind impunerea cu TVA a livrării/procurării proprietăţii gajate/ipotecate/sechestrate.

Astfel, conform art.95 alin. (2) lit. h) din Codul fiscal, livrarea către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, inclusiv persoanele care desfăşoară activitate profesională conform legislaţiei, a proprietăţii gajate, proprietăţii ipotecate, proprietăţii sechestrate, nu constituie obiect impoizabil cu TVA. Regula este în vigoare din 1 ianuarie 2021.

Totodată, conform art.95 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal, procurarea proprietăţii gajate, proprietăţii ipotecate, proprietăţii sechestrate de la subiecţii impozabili, constituie obiect impozabil cu TVA

Subiecți impozabili cu TVA în cazul procurării proprietăţii gajate/ipotecate/sechestrate, conform art.94 lit. f) din Codul fiscal, sunt persoanele juridice şi fizice care practică activitate de întreprinzător, inclusiv persoanele care desfăşoară activitate profesională conform legislaţiei, şi procură pe teritoriul Republicii Moldova astfel de proprietate de la întreprinderile înregistrate în calitate de plătitori de TVA.