În primele cinci luni ale anului impozitul achitat pentru contractele de locațiune a fost în creștere cu peste cinci la sută față de aceeași perioadă a anului trecut. Datele au fost publicate de Serviciul Fiscal de Stat.

În perioada ianuarie – mai, la Serviciul Fiscal de Stat au fost înregistrate 4.492 contracte de locațiune și/sau chirie. Dintre care, 1.450 cazuri au fost identificate de inspectorii de la Fisc. În total, persoanele fizice au achitat în această perioadă impozit pe venit aferent operațiunilor de predare în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare în sumă de peste 9,2 milioane de lei. Adică cu peste 474 mii lei sau 5,15 la sută mai mult decât în primele cinci luni ale anului 2019, când s-a încasat circa 8,7 milioane de lei.

Potrivit legislației în vigoare, persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și transmit altor persoane în posesie sau/și în folosință (locațiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, au obligația de a achita impozit în mărime de 7% din valoarea contractului.

Persoanele sunt obligate ca, în termen de trei zile de la data încheierii contractului, să înregistreze actul la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, în a cărei rază sunt deservite. Aceste prevederi nu se aplică față de contractele de chirie încheiate cu persoanele juridice.