În primele patru luni ale anului, importurile de mărfuri au constituit 1,65 miliarde dolari, volum inferior celui înregistrat în perioada similară a anului precedent cu 12,3%.

Potrivit datelor prezentate de Biroul Național de Statistică, majoritatea importurilor de mărfuri au fost realizate cu mijloacele de transport rutier (85% din total importuri), fiind urmate de instalațiile fixe de transport (5,9%), transportul feroviar (4,3%), aerian (2,5%), maritim (1,7%), autopropulsie (0,4%) și expedieri poștale (0,2%).

Importurile de mărfuri din țările Uniunii Europene s-au cifrat la 777,6 milioane dolari (cu 13,3% mai puțin, față de ianuarie-aprilie 2019), deținând o pondere de 47,1% în total importuri.

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI au avut o valoare de 411,9 milioane dolari (cu 17,5% mai puțin), care echivalează cu o cotă de 24,9% în total importuri.

Decalajul considerabil în evoluția exporturilor și importurilor Republicii Moldova a determinat acumularea în cele patru luni a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 826 milioane dolari, cu 106,7 milioane dolari (-11,5%) mai mic, comparativ cu cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2019.