În primele trei luni ale acestui an importurile de mărfuri au însumat 1,55 miliarde dolari, nivel superior celui realizat în perioada similară din anul 2020, cu 13,6%.

Majoritatea importurilor de continuă a fi realizate cu mijloacele de transport rutier (85,8% din total importuri), fiind urmate de transportul feroviar (4,7%), instalațiile fixe de transport (4,5%), transportul aerian (2,2%), transportul maritim (2,1%), autopropulsie (0,5%) și expedieri poștale (0,2%).

Importurile de mărfuri provenite din țările Uniunii Europene în ianuarie-martie 2021 s-au cifrat la 731,5 milioane dolari (cu 13% mai mult), deținând o pondere de 47,2% în total importuri.

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI au avut o valoare de 360,7 milioane dolari (cu 5,7% mai mult), care echivalează cu o cotă de 23,2% în total importuri.

În topul țărilor de origine a importurilor de mărfuri care au reprezentat 85,6% din total importuri au fost: Federația Rusă (12,6% din total importuri), România (12,2%), China (11,8%), Germania (8,5%), Ucraina (8,3%), Turcia (7,4%), Italia (6,6%), Polonia (3,9%), Franța (3,2%), Ungaria (2,2%), Belarus (1,9%), Republica Cehă (1,7%), Spania (1,5%), Statele Unite ale Americii și Austria (câte 1,4%), Olanda (1,0%).

Datele prezentate de Biroul Național de Statistică arată că s-au majorat importurile de mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+37,0%), vehicule rutiere (+48%), produse medicinale și farmaceutice (+22,8%), îmbrăcăminte și accesorii (+34,6%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale (+24,5%), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (+28,9%), articole prelucrate din metal (+26%),

Totodată, au scăzut importurile de îngrășăminte minerale sau chimice (-31,8%), gaz și produse industriale obținute din gaz (-8,7%), tutun brut și prelucrat (-30,2%), metale neferoase (-9,6%), animale vii (-57,2%), cărbune, cocs și brichete (-37,5%), semințe și fructe oleaginoase (-3%), produse chimice anorganice (-14,9%), atenuând majorarea pe total importuri cu 2%.

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-martie 2021 a fost de 45,9%, în scădere cu 3,5 puncte procentuale, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020.

Persoanele fizice au importat mărfuri  în valoare de 57,6 milioane dolari, cu 29,4% mai mult, în raport cu perioada corespunzătoare din anul 2020. Creșterea a fost condiționată, în principal, de majorarea valorii autoturismelor importate (+32,3%), cărora le-a revenit 85,2% din importurile realizate de persoanele fizice.