Agenţia Naţională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport, care efectuează transport rutier internațional de mărfuri pe teritoriul Ucrainei, despre intrarea în vigoare începând din data de 7 noiembrie a modificărilor Codului Vamal al Ucrainei.

Până în prezent, prevederile art. 194 al Codului Vamal al Ucrainei prevedeau notificarea prealabilă a autorităților vamale de destinație, în zona de activitate a căror mărfurile vor fi prezentate spre vămuire, cu privire la intenția de a importa mărfuri pe teritoriul vamal al Ucrainei. Pentru mărfurile aflate în tranzit pe teritoriul Ucrainei, nu a fost necesară notificarea prealabilă. Astfel, odată cu introducerea modificărilor, transportatorul va fi obligat să depună declarația generală de sosire (общая декларация прибытия) pentru toate mărfurile care se aduc pe teritoriul Ucrainei, inclusiv cele în tranzit.

Declarația poate fi depusă direct în adresa Serviciului Vamal al Ucrainei, din numele transportatorului de către broker, precum și în format electronic, certificată cu semnătură digitală. De asemenea, aceasta poate fi remisă în adresa biroului vamal de intrare, în a cărei zonă de activitate se află punctul de control, unde mărfurile vor traversa frontiera Ucrainei pentru prima dată. Menționăm că, pentru transportul rutier internațional de mărfuri este obligatorie notificarea cu cel puțin o oră înainte de sosirea mărfurilor pe teritoriul vamal al Ucrainei.

La utilizarea aplicației electronice de declarare prealabilă TIR-EPD în cadrul sistemului ASYCUDA WORLD pentru operațiunile de tranzit, datele care se conțin în declarația electronică preliminară EPI pot fi transmise în adresa Serviciului Vamal al Ucrainei și pentru declarația generală de sosire, prin intermediul brokerului sub forma unui mesaj electronic.