Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a anunțat că titularii de drepturi care nu au calitatea de membru al unei organizații de gestiune colectivă şi nici nu i-au încredinţat, în vreun alt mod, drepturile în gestiune, au posibilitatea de a beneficia de dreptul legal la remunerație pentru valorificarea creațiilor.

În acest scop, titularii urmează a se adresa la AN ”COPYRIGHT”, desemnată de către AGEPI să gestioneze drepturile acestora, începând cu anul 2015.

Achitarea remunerației către titularii de drepturi se efectuează proporţional cu valorificarea reală a operelor şi/sau a obiectelor drepturilor conexe, titularii de drepturi urmând să prezinte AN ”COPYRIGHT”, în mod obligatoriu, repertoriul deținut, în vederea stabilirii indicilor de utilizare a creațiilor, conform Rapoartelor de monitorizare.

Pentru informații detaliate cu privire la modul de beneficiere de remunerație pentru valorificarea creațiilor, titularii urmează să se adreseze direct AN ”COPYRIGHT” (mun. Chișinău, bd. Mitrop. Gavriil Bănulescu-Bodoni nr. 45, of. 316, tel.: 069109889, www.copyright.md).