Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) informează că a extins termenul de dezvăluire a informației și de prezentare a raportului anual de către toți emitenții de valori mobiliare. Noua data limită este 30 iunie.

Conţinutul şi modul de dezvăluire a informaţiei de către emitenți sunt stabilite în Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare.

Astfel, până în data de 30 iunie:

- emitenții de interes public prezintă CNPF notificarea dezvăluirii publice a raportului anual, în conformitate cu pct.17, precum și Formularele nr.1, nr.4, nr.5 și nr.8. din Regulament.

- emitentii admisi în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (MTF) prezintă CNPF informația prevăzută în Anexa nr.4, Formularele nr.1, nr.4, nr.5, nr. 8 din Regulament, Situațiile Financiare anuale (prezentate Biroului Naţional de Statistică) şi raportul auditorului (dacă a fost efectuat auditul situațiilor financiare anuale).

- alti emitenți  ai căror valori mobiliare se tranzacţionează în afara pieţei reglementate şi/sau MTF prezintă CNPF Formularul nr.9 din Regulament, Situaţiile financiare anuale (prezentate Biroului Naţional de Statistică) şi raportul auditorului (dacă a fost efectuat auditul situațiilor financiare anuale).

Totodată, CNPF informează și despre extinderea termenului de desfășurare a adunărilor generale anuale ale acționarilor până în data de 31 august.