Studiul de impact al pandemiei de COVID-19 asupra sectoarelor economice și Matricea cu măsuri de susținere a mediului de afaceri au fost, astăzi, prezentate de experții Consiliului Economic de pe lângă Prim-Ministru.

Potrivit secretarului Consiliului Economic, Ion Lupan, criza pandemică de COVID-19 în Republica Moldova s-a soldat cu un impact social, economic și bugetar semnificativ, iar acest studiu relevă măsura în care a fost afectat fiecare sector economic. Matricea COVID conține o analiză a impactului, oferind valoarea estimativă atât a costurilor pentru buget, cât și a beneficiilor pentru economia țării și bugetul public național.

”Am discutat cu reprezentanții a peste 20 de sectoare economice, care ne-au comunicat problemele cu care s-au confruntat, dar și soluțiile care le-ar ajuta să reziste crizei pandemice. Măsurile de politici au fost validate integral de mediul de afaceri și au fost trecute în Matricea COVID. De exemplu, din cele 22 măsuri de politici promovate de Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii, 17 sunt incluse în Matricea COVID”, a spus Ion Lupan.

Matricea presupune trei tipuri de acțiuni necesar de implementat în vederea susținerii unui echilibru economic. Prima măsură presupune optimizarea cadrului normativ care include 14 măsuri cu un impact economic major și care vor aduce încasări la buget în sumă de cca 57,5 milioane lei.

Astfel se propune digitalizarea economiei, simplificarea autorizațiilor în construcții, certificate de export, etc.

A doua măsură prevede ajustări la regimul de impozitare. Experții au inclus aici propuneri care vizează eliminarea distorsiunilor din lanțul valoric în agricultură, reducerea economiei tenebre, facilități la angajarea tinerilor.

Ultimul set ține de stimulente economice și cuprinde 17 măsuri. Acestea vizează oferirea unui volum mai mare de garanții de stat, impulsionarea programului Prima Casă, subvenții agricole, sisteme de irigare ș.a.