În anul 2020, circa 68 mii sau 8% din totalul persoanelor ocupate au declarat că situația epidemiologică din țară a avut un impact direct asupra relației lor cu piața muncii. Datele au fost publicate de Biroul Național de Statistică.  

Impactul major a avut loc în trimestrul II, când fiecare a patra persoană ocupată a relatat că a fost afectată la locul de muncă din cauza pandemiei de Covid-19. Totodată, ponderea celor care au avut de suferit din cauza pandemiei se ridică la 30,9% în rândul femeilor în comparație cu 18,5% în rândul bărbaților.

În structura pe sexe a persoanelor care au fost afectate de pandemie, în toate trimestrele au predominat femeile, cu o pondere medie, în 2020, de 59,7% față de 40,3% pentru bărbați. Asta în timp ce per total, în 2020, femeile au alcătuit 47,9% și bărbații, respectiv, 52,1%. În distribuția pe medii de reședință acest indicator a avut valori mai ridicate în mediul urban, 60,9%, față de mediul rural, 39,1%. Ponderea totală de ocupare în mediul urban a fost de 45,3%, iar în mediul rural, de 54,7%.

În distribuția după grupe de vârstă, ponderea cea mai mare revine persoanelor în vârstă de 25-34 ani (înregistrând valori cuprinse între 24% și 36%), urmate de persoanele în vârstă de 35-44 ani (valori între 14%-28%) și cele de 45-54 ani (valori între 18%-23%). Ponderea cea mai scăzută le revine persoanelor în vârstă de 15-24 ani (în medie 5,4%) 

Din distribuția persoanelor ocupate afectate de Covid-19 la locul de muncă, după sectoare economice rezultă că cel mai mult a fost afectat sectorul servicii (în medie 78,3% din total persoane ocupate afectate), urmat de sectorul industrie  (13,8%) și construcții  (5,9%). Cel mai puțin au fost afectate persoanele din sectorul agricultură (în medie 2,1% din total persoane ocupate afectate)

Impactul pandemiei asupra situației la locul de muncă s-a manifestat în principal prin: întreruperea/sistarea activității, prestarea muncii la domiciliu, micșorarea orelor de muncă efectiv lucrate, trecerea la programul de lucru parțial.