Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din Republica Moldova vor fi susținute să creeze clustere. În acest sens a fost elaborat și un Program de stat, care urmează să fie promovat de Guvern. Autoritățile spun că programul va susține creșterea competitivității și a valorii adăugate produse de către IMM-uri, de a stimula integrarea acestora în ecosisteme regionale de inovare bazate pe cooperare în cadrul clusterelor.

Cluster este o asociere de întreprinderi interconectate, amplasate în apropiere geografică, de regulă aparținând unui sector sau unor sectoare conexe, precum şi de instituții de cercetări științifice, de instituții de învățământ şi de alte organizații a căror activitate este concentrată pe inovare și dezvoltarea afacerilor, cooperarea acestora, asigurând sporirea avantajelor competitive ale întreprinderilor.

Programul promovat are următoarele obiective specifice:

  • cartografierea potențialului de clusterizare și elaborarea unui plan practic de generare și dezvoltare a clusterelor printr-o abordare integrată și strategică;
  • identificarea a cel puțin 20 de clustere cu potențial competitiv și de export a produselor și/sau serviciilor oferite;
  • crearea a cel puțin 10 clustere;
  • facilitarea și întărirea cooperării între membrii clusterului și între clusterele din Republica Moldova;
  • creșterea capacităților de internaționalizare și de export a clusterelor și a membrilor acestora.

În cadrul programul va fi oferit și suport financiar nerambursabil pentru dezvoltarea inițiativelor de cluster, mai exact:

  • suport în dezvoltarea clusterelor, în mărime de maximum 200 mii lei;
  • suport în creșterea și internaționalizarea clusterelor, în mărime maximă de 350 mii lei.

Guvernul spune că încurajarea lansării clusterelor în Republica Moldova se aliniază cu noul model de dezvoltare economică calitativă, bazată pe sporirea eficienței proceselor economice prin creșterea capacităților companiilor de inova și de a implementa inovații. La fel, aceasta este o măsură de stimulare a investițiilor private în sectorul de cercetare și dezvoltare.

Potrivit autorităților, circa 62 la sută din toate întreprinderile mici și mijlocii din țara noastră sunt concentrate în municipiul Chișinău. În mare parte, companiile din capitală sunt specializate în activități industriale și prestări de servicii. În celelalte regiuni ale țării, întreprinderile sunt specializate preponderent în agricultură.

La nivel internațional, studiile arată că în cadrul clusterelor productivitatea este, în medie, cu 25 la sută mai înaltă decât media de productivitate. Totodată, la nivelul Uniunii Europene, clusterele specializate în activități de export angajează circa 50 la sută din totalul forței de muncă.    

Implementarea Programului va necesita un buget estimativ de 20.5 milioane lei pentru anii 2021-2024.