Autoritățile planifică să implementeze în Republica Moldova un program național de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM). Documentul a fost propus pentru consultări publice și stabilește mai multe măsuri ce urmează să fie întreprinse.

Printre acțiunile propuse se regăsește și finanțarea acțiunilor de ecologizare a IMM-urilor. Resursele financiare vor fi oferite la scară mică sau la scară mare. Mai exact, suportul oferit la scară mică va constitui până la 70% din valoarea proiectului investițional, dar nu va depăși 200.000 lei. Granturile vor fi oferite IMM-urilor pentru:

  • implementarea planurilor de acțiuni de ecologizare privind utilizarea eficientă a resurselor;
  • aplicarea modelelor de producție și consum durabile;
  • introducerea inovațiilor în procesele tehnologice;
  • prevenirea și gestionarea deșeurilor;
  • gestionarea resurselor de apă.

În cazul finanțării acțiunilor de suport la scară largă, autoritățile vor oferi până la 50% din valoarea proiectului investițional, dar nu mai mult de 500.000 lei. Potrivit proiectului, vor fi finanțate IMM-urile pentru implementarea standardelor și/sau certificatelor internaționale relevante ecologizării, a sistemului european de management ecologic și de audit (EMAS), pregătirea pentru etichetarea ecologică națională/internațională, precum și achiziționarea de echipamente necesare ecologizării.

Menționăm că, întreprinderile mici și mijlocii reprezintă circa 98,7% din totalul întreprinderilor din Republica Moldova, și au ca angajați circa 60,7 % din totalul forței de muncă.