Acțiunile pot fi unele dintre cele mai profitabile investiții pentru unii, dar vin și cu unele dintre cele mai mari riscuri.

Riscul de piață este riscul de a suporta pierderi din cauza fluctuațiilor de prețuri în piață. Riscul este același pentru toți investitorii, este nediversificabil și este determinat de condițiile de piață dominante și aspectul economic.

Riscul de volatilitate: cu cât incertitudinea privind factorii ce influențează valoarea unei societăți este mai mare, cu atât volatilitatea prețului acțiunii este mai mare. O valoare mobiliară are un nivel mai ridicat de volatilitate atunci când valoarea acesteia, sub influenta diverșilor factori, se poate modifica semnificativ într-un timp foarte scurt. Lista de mai jos oferă câteva exemple de factori ce influențează valoarea titlurilor de capital, însă ea nu este una completă:

  • perspectivele de creștere ale ramurii și piețelor în care activează societatea;
  • riscuri specifice sectorului și societății;
  • poziția competitivă a societății pe piețele sale de bază și capacitatea sa de a obține cota de piață (prin produse inovatoare sau capacități unice, de exemplu);
  • capacitatea societății de a genera fluxuri de numerar (având legătură cu rentabilitatea sa, creșterea preconizată și gestionare a capitalului);
  • maturitatea societății în faza incipientă, mică, mijlocie și mare.

Astfel, investitorii cu un grad mai scăzut de risc pot alege să evite valorile mobiliare mai volatile din cauza incertitudinii legate de rentabilitatea societății emitente.

Riscul de lichiditate se referă la capacitatea de a cumpăra și a vinde rapid orice tip de activ, fără a-i afecta prețul de piață.

Pentru o investiție în capital, lichiditatea depinde mai ales de ”acțiunile dispersate” ale societății (adică ponderea acțiunilor sale care sunt listate la o bursă și care pot fi comercializate în mod liber) și volumele zilnice ale tranzacțiilor cu aceste acțiuni.

Cu cât ”acțiunile dispersate” și volumele zilnice ale tranzacțiilor cresc, cu atât riscurile de lichiditate scad. Riscul de lichiditate este mai ridicat la societățile mici (de ex., acțiuni emise în volume foarte mici) care sunt tranzacționate rar, decât la societățile mari (de ex., cu capitalizare mare).

Riscul dividendelor: dividendul unei acțiuni depinde în principal de profitul obținut de societatea emitentă. Astfel, dacă profitul este scăzut sau există chiar pierderi, este posibil ca plățile dividendelor să scadă sau să fie anulate.

Riscul antreprenorial: un cumpărător de acțiuni nu este un creditor al unei societăți, ci face un aport la capital și, astfel, devine coproprietar al societății. În consecință, el participă la dezvoltarea societății, precum și la oportunitățile și riscurile aferente, care pot implica fluctuații neașteptate ale valorii societății. O situație extremă ar putea fi falimentul societății, care va avea drept consecință pierderea completă a sumei investite.

Sursa: Ghidul privind proțectia investitorului, elaborat de CNPF