Proiectul Regulamentului privind principiile contabile și situaţiile financiare individuale şi consolidate ale entităților care desfășoară activitatea de asigurare și/sau reasigurare conține reguli noi în partea ce ține de contabilizarea despăgubirilor.

Astfel, la data de raportare, va fi recunoscută şi constituită o rezervă pentru costurile estimate totale aferente plăţii tuturor daunelor apărute, inclusiv toate costurile corespunzătoare de instrumentare a cererilor de despăgubire aferente evenimentelor care au avut loc până la această dată, mai puţin sumele deja plătite în contul acestor daune. În cazul în care este cunoscută existenţa unor alte obligaţii aferente daunelor sau instrumentării cererilor de despăgubire, dar valoarea finală a acestora nu poate fi prevăzută, va fi constituită de asemenea o rezervă adiţională care să acopere în mod adecvat obligaţiile potenţiale (rezerva de daune declarate dar nesoluţionate).

Rezerva menţionată trebuie să fie în orice moment suficientă pentru acoperirea oricărei obligaţii care reiese din contractele de asigurare în măsura în care obligaţia poate fi prevăzută în mod rezonabil.

Primele aferente reasigurării acceptate vor fi înregistrate, recunoscute şi evaluate astfel încât să prezinte o imagine fidelă şi justă a performanţei financiare a asigurătorului (reasigurătorului) pe parcursul unei perioade de gestiune şi a poziţiei financiare a acestuia la sfârşitul perioadei respective. Obligaţiile contractuale aferente reasigurării acceptate vor fi recunoscute pe baza valorii curente de ieşire.

Primele cedate reasigurătorilor (reasigurarea cedată) vor fi deduse din primele brute subscrise obţinând astfel primele nete subscrise.

Alte prevederi ale proiectului le găsiți aici.