Agențiile de rating de credit vor trebui să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că acordarea unui rating de credit sau a unei perspective de rating nu este afectată de existența sau potențiala existență a unor conflicte de interese.

Un proiect care prevede modificarea și completarea Legii privind piața de capital prevede că agențiile de rating de credit publică metodologiile, modelele și ipotezele principale pe care le folosesc în activitățile lor de rating de credit, precum și modificările acestora.

În document se mai menționează că acestea utilizează metodologii de rating riguroase, sistematice și continue, care sunt supuse validării bazate pe experiența anterioară, inclusiv pe controlul a posteriori.

Agențiile de rating de credit monitorizează ratingurile de credit și își revizuiesc ratingurile și metodologiile în permanență și cel puțin o dată pe an, în special atunci când intervin schimbări semnificative care ar putea influența un rating de credit.

Ele instituie proceduri interne pentru monitorizarea impactului pe care îl au schimbările conjuncturii macroeconomice sau a condițiilor de pe piața financiară asupra ratingurilor de credit

În îndeplinirea sarcinilor care îi revin în temeiul legislației în domeniul pieței de capital, nici Comisia Națională a Pieței Financiare și nici o altă autoritate publică nu intervine asupra conținutului ratingurilor de credit sau asupra metodologiilor.

Agențiile de rating de credit nu pot utiliza numele Comisiei Naționale sau al unei alte autorități competente într-un mod care ar putea indica sau sugera aprobarea de către Comisia Națională sau orice autoritate competentă a ratingurilor de credit sau a oricăror activități de rating ale agenției de rating de credit.

Comisia Națională a Pieței Financiare nu poartă nici o responsabilitate și nu oferă asigurări în ceea ce privește corectitudinea și exactitatea ratingurilor de credit acordate de agențiile de rating de credit.