Modificarea legislației în vigoare, dar și a practicii de activitate a Consiliului Superior al Magistraturii. Candidații la funcția de membru permanent al CSM au planuri ambițioase și promit să le realizeze, dacă vor primi votul de încredere a colegilor.

Programele depuse de primii trei candidați pot fi accesate aici, iar în acest articol vă prezentăm acțiunile propuse de alți trei magistrați.

Vasile Șchiopu, președintele Judecătoriei Ungheni este convins că poate veni în ajutorul echipei CSM, ușurându-le acestora munca depusă pentru asigurarea prestigiului și transparenței justiției.

Magistratul propune implementarea următoarelor modificări:

 • alegerea de către CSM a judecătorilor la Curtea Constituțională exclusiv din rândul judecătorilor în exercițiu;
 • elecțiunea președintelui CSM doar din rândul judecătorilor, la etapa actuală;
 • asigurarea unei comunicări mai active a CSM-ului, în calitate de reprezentant al puterii judecătorești, cu celelalte puteri în stat, legislativă și executivă, având ca scop asigurarea reală a separării puterilor în stat;
 • majorarea numărului de magistrați în instanțe.

Viorica Puica, magistrat la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, își propune să îmbunătățească colaborarea între puterile statului și să promoveze principiului de egalitate a puterii judecătorești cu celelalte puteri. La fel, judecătorul are stabilite mai multe acțiuni de susținere a magistraților, mai exact:

 • reducerea volumului de lucru a judecătorilor prin majorarea numărului de magistrați;
 • încurajarea judecătorilor performanți, onești și integri prin promovarea în instanțe ierarhic superioare și în funcții administrative. Excluderea din sistem a magistraților compromiși;
 • implicarea mai activă a judecătorilor în procesul de elaborare a tematicii cursurilor de instruire continuă. Implicarea în calitate de formatori a magistraților de la CSJ;
 • reacție promtă la atacturile din partea politicul și a altor persoane;
 • încurajarea magistraților care vorbesc despre problemele din sistem, luptă pentru consolidarea și independența sistemului judecătoresc. Magistrata spune că CSM trebuie să se abțină de a aplica judecătorilo curajoși și vocali sancțiuni ce ar putea produce un efect descurajant.

Alte acțiuni incluse în program se referă la:

 • transferarea atribuțiilor de instruire a angajaților instanțelor de judecată către administrația INJ;
 • evaluarea rezultatelor implementării Legii cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești în aspectul îmbunătățirii calității actului justiției, volumul de lucru și condițiile de muncă, dar și impactul pentru cetățeni în sensul respectării dreptului la un proces echitabil;
 • îmbunătățirea funcționării programului de gestionare a dosarelor și ecluderea întocmirii rapoartelor statistice prin numărarea fizică a fișierelor. Angajarea specialiștilor IT în instanțe

Ciprian Valah, magistrat la Judecătoria Chișinău, sediul Centru spune că dacă va ajunge membru CSM, va susține:

 • promovarea și implementarea principiului toleranță zero față de corupție și promovarea principiilor și standardelor de integritate;
 • sprijinirea, în limitele atribuțiile CSM, a unui sistem legislativ coerent și stabil;
 • încurajarea metodelor alternative de soluționare a diferendelor (mediere, arbitraj);
 • sporirea transparenței sistemului judiciar prin păstrarea unui dialog permanent cu reprezentanții mass-media, organizațiile non-guvernamentale și autoritățile publice;
 • modernizarea mijloacelor de informare publică;
 • asigurarea resurselor necesare înfăptuirii actului de justiție;
 • încurajarea educației juridice a cetățenilor.

Programele de activitate propuse de ceilalți trei candidați la funcția de membru al CSM vor fi prezentate într-un articol publicat în timpul apropiat.