Curmând o lungă practică a instanțelor de încadrare ca fraudă informatică, Înalta Curte a stabilit printr-o decizie recentă că se încadrează la infracțiunea de înșelăciune publicarea unor anunțuri fictive în mediul online, dacă acest lucru a prejudiciat pe cineva, scrie avocatnet.ro.

Prin decizia dată, Înalta Curte a tranșat o problemă ridicată de secția penală a Curții de Apel Alba Iulia, stabilind că  ”publicarea de anunțuri fictive online care a avut drept consecință producerea unei pagube, fără ca prin această activitate să se intervină asupra sistemului informatic sau asupra datelor informatice prelucrate de acesta, realizează condițiile de tipicitate ale infracțiunii de înșelăciune, prevăzute de Codul penal”.

Problema pusă a fost dacă faptele de acest fel ar trebui încadrate ca înșelăciune sau ca fraudă informatică. Frauda informatică este mai dur sancționată în Codul penal (vorbim de o pedeapsă între doi și șapte ani) și presupune ”introducerea, modificarea sau ștergerea de date informatice, restricționarea accesului la aceste date ori împiedicarea în orice mod a funcționării unui sistem informatic, în scopul de a obține un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, dacă s-a cauzat o pagubă unei persoane”.

Decizia Curții vine să infirme ”o practică judiciară majoritară care a prevalat timp de aproape 18 ani”, potrivit avocatului de drept penal George M.L. Zlati, specializat în criminalitate informatică: ”De la acest moment nu mai există vreun dubiu cu privire la faptul că publicarea de anunțuri fictive/frauduloase pe Internet și prejudicierea unor persoane prin inducerea acestora în eroare constituie infracțiunea de înșelăciune și nu infracțiunea de fraudă informatică. Mai rămâne de clarificat faptul că nu orice anunț fictiv/fraudulos publicat pe Internet echivalează cu un fals informatic”.

”(1) Inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust și dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

(2) Înșelăciunea săvârșită prin folosirea de nume sau calități mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuși o infracțiune, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni.

(3) Împăcarea înlătură răspunderea penală”, prevede articolul 244 din Codul penal.

Odată publicată în Monitorul Oficial, de decizia Înaltei Curți vor trebui să țină seama toți magistrații.