Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a prezentat pentru consultări publice proiectul Regulamentului privind reorganizarea societății pe acțiuni, ce derivă din necesitatea conformării legislației la modificările operate în Legea privind societățile pe acțiuni, Legea privind piața de capital, Codul Civil, urmare a implementării cerințelor actelor UE.

Potrivit proiectului, reorganizarea prin fuziune sau dezmembrare poate fi realizată şi între societăți de forme juridice diferite, inclusiv în cazul când persoanele juridice sunt în procedură de lichidare, cu condiția ca acestea să nu fi început repartizarea activelor în procedura de lichidare.

Dacă în procesul de reorganizare se înființează o nouă persoană juridică, aceasta se constituie în condițiile prevăzute de lege pentru forma respectivei persoane juridice.

Preventiv luării deciziei privind reorganizarea unei societăți pe acțiuni - entitate de interes public  de către persoana care deţine, direct sau indirect, singură sau împreună cu persoanele care acţionează în mod concertat cu ea, mai mult de 50% din acţiunile cu drept de vot aflate în circulaţie ale societății - se va asigura respectarea prevederilor art.84 alin.(4) din Legea nr.1134/1997.

Capitalul social al societăților ce continuă să existe sau nou-înființate urmare a reorganizării nu poate fi mai mic decât valoarea minimă stabilită de legislație pentru respectiva formă juridică de organizare.

La fuziunea societăților, mărimea capitalului social al societății nou-înființate sau a societății absorbante nu poate depăși mărimea totală (sumară) a activelor nete ale societăților implicate în fuziune.

Capitalul social al societății pe acțiuni, supusă reorganizării prin separare, nu poate fi redus sub valoarea minimă stabilită de legislație, cu excepția cazului în care, prin adoptarea unei hotărâri distincte în cadrul adunării generale a acționarilor s-a decis majorarea capitalului social, asigurându-se mărimea minimă prevăzută de legislație.

Cota deținută de fiecare acționar în capitalul social şi în activele nete ale societății până la reorganizarea prin transformare nu poate fi modificată comparativ cu cota ce urmează să fie deținută în societatea după reorganizare.