Harta procuraturilor urmează să fie optimizată până la sfârșitul anului 2022. În acest sens, Ministerul Justiției împreună cu Procuratura Generală și Consiliul Superior al Procurorilor urmează să elaboreze un proiect de modificare legislativă, dar și să facă un plan privind reamplasarea, construcția sau, eventual, renovarea clădirilor procuraturii. Acțiunea este inclusă în proiectul Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției 2021-2024.

Până la sfârșitul anului viitor, autoritățile planifică să efectueze un studiu privind dislocarea procuraturilor în scopul consolidării capacităţilor instituţionale și utilizării eficiente a resurselor disponibile și analiza oportunității optimizării subdiviziunilor ofițerilor de urmărire penală din cadrul inspectoratelor de poliție potrivit hărții dislocării procuraturilor și instanțelor judecătorești. Nemijlocit reamplasarea, construcția sau renovarea procuraturilor şi optimizarea numărului de personal va demara în anul 2023.

Totodată, până la sfârșitul anului 2021, autoritățile vor analiza harta judiciară în vederea identificării necesităților revizuirii unor circumscripții între instanțele existente din perspectiva corespunderii acestora necesităților sistemului și a justițiabilului. Menționăm că, Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat deja componența grupului pentru analiza hărții judiciare. Acesta este format din judecători, procurori, avocați și funcționari publici.

Potrivit proiectului strategiei, implementarea Planului de construcţie/renovar e a clădirilor  instanţelor judecătoreşti reorganizate va demara la începutul anului viitor.