Pensiile achitate judecătorilor revin în vizorul publicului. Chiar dacă în Parlament este înregistrat un proiect prin care se propun modificări privind modul de stabilire a acestei prestații sociale, la care Guvernul a dat aviz pozitiv, Cabinetul de miniștri a decis să mai elaboreze un proiect. Documentul urmează să fie examinat în ședința de miercuri, 13 mai, și stabilește o majorare mai lentă a vârstei de pensionare, timp de 26 de ani. 

Astfel, se propune ca din 1 iulie, vârsta de pensionare a judecătorilor să fie de 50 ani și șase luni. Treptat, aceasta ar trebui să se majoreze cu câte jumătate de an în fiecare 12 luni, astfel încât, în anul 2045, vârsta de pesionare a magistraților să fie de 63 de ani. În prezent, judecătorul care a atins vârsta de 50 de ani şi are o vechime în muncă de cel puţin 20 de ani, dintre care cel puţin 12 ani şi 6 luni a activat în funcţia de judecător, are dreptul la pensie pentru vechime în muncă în proporţie de 55% din salariul mediu lunar, iar pentru fiecare an complet de muncă peste vechimea de 20 de ani – de 3%, dar în total nu mai mult de 80% din salariul mediu lunar. Pensia judecătorului se recalculează ţinându-se cont de mărimea salariului lunar al judecătorului în exerciţiu.

Guvernul intenționează să mențină cuantumul pensiei stabilite, adică 55% din salariul mediu lunar, iar pentru fiecare an complet de muncă peste vechimea de muncă generală – de 3%. Totuși, autoritățile propun ca pensile să fie plafonate la nivelul de 80% din salariul mediu lunar.

Tot începând cu 1 iulie 2020, pentru judecători se va stabili vechimea în muncă generală de cel puţin 20 de ani şi 6 luni și vechimea în muncă în funcția de judecător de cel puțin 13 ani, necesare obținerii dreptului la pensie. În fiecare an ulterior, vechimea în muncă generală și vechimea în muncă în funcție de judecător se majorează cu 6 luni anual, până la atingerea vechimii în muncă generale de 34 de ani și vechimii în muncă în funcție de judecător de 15 ani.

La fel, autoritățile elimina posibilitatea de recalculare a pensiei judecătorului în exercițiu în funcție de salariul lunar pe care îl primește. În schimb, Guvernul propune ca pensiile magistraților să se indexeze în condițiile articolului 13 din Legea privind sistemul public de pensii, începând cu 1 aprilie 2021.