Suspendarea contractului individual de muncă presupune suspendarea prestării muncii de către salariat și a plății drepturilor salariale (salariu, sporuri, alte plăți) de către angajator. Astfel, pe perioada suspendării contractului individual de muncă salariatul nu beneficiază de nicio plată. Explicația a fost oferită de Guvern, cu trimitere la prevederile art. 75 alin. (2) din Codul muncii, în avizul prezentat la inițiativa legislativă care propune ca părinții să poată beneficia de suspendarea temporară a raporturilor de muncă în cazul suspendării temporare a procesului educațional.

Totodată, autoritățile spun că în cazul suspendării contractului individual de muncă în circumstanțe ce nu depind de voința părților (art. 76 din Codul muncii), salariatul nu trebuie să depună nicio cerere. Cu toate acestea, autorii proiectului au prevăzut acordarea zilelor libere plătite la cererea unuia dintre părinții copilului, în cazul suspendării temporare a raporturilor de muncă pe perioada suspendării procesului educațional.

Potrivit documenului, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale este în proces de elaborare a unui proiect de lege care urmează să reglementeze munca la distanță și care va fi o formă alternativă de activitate.