Guvernul nu susține inițiativa legislativă care propune ca persoanele asigurate să poată accesa din contul poliției medicale servicii de prevenire și profilaxie a maladiilor. Un aviz negativ la proiect urmează să fie aprobat în data de 1 noiembrie.

Mai exact, inițiativa legislativă propune completarea legislației astfel încât persoanele asigurate care pe parcursul anului bugetar precedent nu au beneficiat de servicii medicale incluse în Programul Unic să beneficieze de servicii și/sau bunuri destinate întremării sănătății și alte măsuri de prevenire și profilaxie a maladiilor.

În avizul Guvernului se menționează că proiectul stabilește sintagma ”servicii și bunuri destinate întremării sănătății”, fără a stabili lista sau spectrul acestora, costul estimativ per serviciu. Acest fapt nu permite stabilirea resurselor financiare necesare acoperirii acestor servicii și, prin urmare, creează premise de a reglementa o normă cu caracter incert.

Totodată, potrivit autorităților, prevederile propuse nu corespund principiilor de organizare a asigurării obligatorii de asistență medicală, care potrivit art. 5 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală sunt principiile unicității, egalității și solidarității.

Activitățile destinate realizării măsurilor de reducere a riscurilor de îmbolnăvire finanțate din fondul de profilaxie urmează a fi accesate de către toate persoanele încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală. Or, prin modificarea propusă privind includerea unui criteriu de eligibilitate pentru a beneficia de acest serviciu de întremare a sănătății, lipsa accesării serviciilor medicale incluse în Programul unic, se va crea premise de limitare a accesului persoanelor la serviciile menite procesului profilactic.

În context, autoritățile afirmă că activitățile finanțate din fondul de profilaxie urmează să cuprindă servicii la care ar avea acces toți beneficiarii sistemului asigurării obligatorii de asistență medical.

Totodată, proiectul de modificare legislativă creează probleme de aplicabilitate în ceea ce privește imposibilitatea tehnică de a stabili volumul total de servicii medicale acordat nominal persoanelor asigurate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală. Compania Națională de Asigurări în Medicină nu dispune de un sistem informaţional integrat cu informaţii exhaustive referitoare la serviciile medicale prestate în cadrul asistenţei medicale primare, prespitaliceşti, de ambulatoriu sau de urgență.

Mai mult, Guvernul afirmă că proiectul nu corespunde cerinţelor de calitate a actului normativ, oportunităţii şi coerenţei reglementărilor propuse. De asemenea, acesta are carenţe în raport cu normele de tehnică legislativă. Contrar prevederilor legale, nota informativă aferentă proiectului nu include fundamentarea economico-financiară a reglementărilor propuse.