Guvernul nu susține inițiativa legislativă prin care s-a propus excluderea obligativității ca una dintre părțile concediului anual de odihnă este de cel puțin 14 zile calendaristice. Avizul urmează să fie discutat la ședința de mâine a Cabinetului de miniștri.

În document se spune că autorii inițiative legislative nu au prezentat argumente suficiente privind cerințele care au impus intervenția normativă. Prevederile în vigoare ale Codului muncii stabilesc că dreptul la concediu de odihnă anual este garantat pentru toți salariații. Orice salariat care lucrează în baza unui contract individual de muncă beneficiază de dreptul la concediu de odihnă anual, iar dreptul la concediu de odihnă anual nu poate fi obiectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări. Orice înțelegere prin care se renunță, total sau parțial, la acest drept este nulă.

Totodată, se menționează că la promovarea unor intervenții normative în Codul muncii este necesară asigurarea unui consens între partenerii sociali (Guvern, patronate și sindicate). De asemenea, este important ca în procesul elaborării bazelor de reglementare a relațiilor de muncă să nu fie neglijate atât drepturile salariaților, cât și ale angajatorilor.

Guvernul mai spune că în scopul protejării atât a drepturilor salariaților, cât și a drepturilor angajatorilor, prin consensul partenerilor sociali, a fost stabilit cu referire la concediul de odihnă anual că poate fi acordat integral sau, în baza unei cereri scrise a salariatului, poate fi divizat în părți, una dintre care va avea o durată de cel puțin 14 zile calendaristice. Drept urmare, salariatul poate solicita divizarea concediului anual de odihnă în mai multe părți a câte 5, 7 sau 10 zile, dar o parte a concediului va avea o durată de cel puțin 14 zile calendaristice.