Guvernul urmează să aprobe în ședința de mâine un aviz negativ la o inițiativă legislativă prin care s-a propus restabilirea dreptului de desfășurare a unor activități notariale de către secretarii consiliilor locale.

Inițiativa prevedea completarea Legii privind administrația publică locală, Legii privind procedura notarială și Codului Civil cu prevederi care să permită secretarilor Consiliilor locale să autentifice contracte de înstrăinare (vînzare - cumpărare, donaţie, schimb) a bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor cu destinaţie agricolă, să ia măsuri de pază a bunurilor succesorale și să autentifice a testamentelor.

Guvernul nu susține inițiativa legislativă respectivă pe motiv că nu toți secretarii consiliilor locale au studii juridice și ar putea admite mai multe încălcări. Potrivit avizului, din cauza lipsei cunoștințelor juridice referitor la transferul dreptului de proprietate, materia succesorală, procedura de autentificare a testamentelor, în cazul testatorilor analfabeți, cu deficiențe fizice, o mare parte din testamentele autentificate de către secretari nu au putut fi executate de către notari, în procesul desfășurării procedurilor succesorale. Astfel, testamentul neexecutat a prejudiciat dreptul constituțional la moștenire, dar și mai grav a făcut imposibilă executarea ultimei voințe a defunctului.

Potrivit avizului, autentificarea contractelor date și a testamentelor de către notar poate elimina într-o măsură mai mare astfel de riscuri. De asemenea, în opinia Ministerului Justiției, autor al avizului, atribuirea competenței secretarilor consiliilor locale de a desfășura activitate notarială contravine însăși conceptului de ”activitate notarială”, or, activitatea dată urmează a fi desfășurată doar de către notari. Instituția menționează că, nici legislația Uniunii Europene nu prevede dreptul autorităților publice locale de a autentifica contracte de înstrăinare (vânzare - cumpărare, donaţie, schimb) a bunurilor imobile și de luare a măsurilor de pază a bunurilor succesorale.