Cabinetul de miniștri nu susține inițiativa legislativ ca cererile pentru acordarea drepturilor la pensie să fie depuse prin utilizarea semnăturii electronice. Potrivit Guvernului, această măsură implică cheltuieli suplimentare. Un aviz în acest sens a fost aprobat la sedința de astăzi.

În decizia Executivului se menționează, însă, că din 31 iulie, pensiile pot fi solicitate de către reprezentantul persoanei care a obținut dreptul la pensie, desemnat prin procură.

Potrivit legislației în vigoare, cererea de pensionare și actele necesare se depun la organul teritorial de asigurări sociale de la domiciliul asiguratului, unde se înregistrează în mod obligatoriu. Acordarea drepturilor la pensie sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de organul teritorial de asigurări sociale și semnată de către conducătorul acestuia, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii însoțită de toate actele necesare. Decizia cu privire la respingerea cererii de pensionare și motivul respingerii se expediază solicitantului în termen de cinci zile de la data emiterii.