Cabinetul de miniștri susține modificarea normelor privind numirea și demiterea directorilor Serviciului Fiscal de Stat și a Serviciului Vamal. Dacă în prezent aceste atribuții revin ministrului Finanțelor, după promovarea inițiativei legislative, ele vor reveni Guvernului.

În avizul dat inițiativei legislative, Executivul spune că directorii acestor instituţii trebuie să fie raportaţi la persoane cu funcţie de demnitate publică. Prin urmare, propunerea ca ei să fie numiți și eliberaţi din funcţie de către Guvern, la propunerea ministrului Finanţelor este binevenită.

Potrivit Guvernului, proiectul urmăreşte realizarea obiectivelor asumate prin programul de activitate al Guvernului pe domeniul fiscal şi vamal, pentru care este nevoie de organizare şi planificare strategică, elaborare şi aprobare a documentelor de politici corespunzătoare şi o colaborare bună a instituţiilor responsabile cu Guvernul. Mai mult, Cabinetul de miniștri dă asigurări că modificările vor asigura o consecvență administrativă, mai ales în măsura în care, exercitarea funcției de demnitate publică are la bază principiile legalităţii, liberului consimţământ, transparenţei, exemplului personal, responsabilităţii şi al loialităţii. Mai mult, proiectul dat este în concordanţă cu articolul 2 alineatul (2) şi articolul 6 ale Legii nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, care prevede că funcţia de demnitate publică este o funcţie publică ce se ocupă, atât prin mandat obţinut direct, în urma alegerilor, cât şi indirect, prin numire în condiţiile legii.