Indemnizația unică la nașterea copilului va fi majorată cu 1.160 lei (de la 8.299 lei la 9.459 lei) din ianuarie 2021. Totodată, va crește indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani, a persoanelor neasigurate (de la 640 lei la 740 lei) și indemnizația lunară de suport pentru creșterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină (de la 320 la 370 lei).

Majorările au fost aprobate de Guvern în ședința din 22 decembrie.

Autoritățile estimează că în anul 2021 de indemnizația unică la nașterea copilului vor beneficia circa 36.245 copii, de indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani – 42.558 copii și de indemnizația lunară de suport – 4.014 copii.

Pentru alocarea indemnizațiilor, în Bugetul de stat pentru 2021 au fost prevăzute circa 95 milioane de lei.