Guvernul a aprobat proiectul hotărârii cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului regional privind spectrul de frecvențe referitor la condițiile tehnice armonizate dintre administrațiile țărilor din Parteneriatul Estic (PaE) pentru rețelele de radiocomunicații mobile terestre în benzile de frecvență 700 MHz și 3,5 GHz.

Potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, documentul a fost elaborat în scopul atingerii unui nivel înalt de utilizare eficientă a resurselor limitate de spectru în zonele de frontieră și soluționarea problemelor de interferențe dăunătoare între rețelele de radiocomunicații terestre, care operează în statele vecine membre ale PaE, prin armonizarea condițiilor tehnice de utilizare a frecvențelor în benzile 700 MHz și 3,5 GHz.

Punerea în aplicare a Acordului va contribui la implementarea comunicațiilor mobile 5G prin excluderea perturbațiilor rețelelor respective și utilizarea eficientă a resurselor de spectru. Astfel, va deveni posibilă eliberarea licențelor pentru utilizarea frecvențelor în benzile 700 MHz și 3,5GHz în conformitate cu prevederile Programului de management al spectrului de frecvențe radio pentru anii 2021-2025, ce va contribui la încasarea în bugetul de stat a taxelor de licență de circa 30 milioane lei, care vor fi achitate pentru dreptul de utilizare a resurselor de frecvență din banda 700 MHz.

Acordul propus spre negociere și semnare este un tratat interguvernamental multilateral, care se încheie la nivel de Administrații de telecomunicații din statele PaE şi nu va implica participarea altor părți la acest tratat.

Administrațiile semnatare se angajează să utilizeze aranjamente tehnice armonizate la nivel european a spectrului de frecvențe, să nu producă interferențe prejudiciabile, să nu admită roaming nedorit și alte aspecte, care nu permit utilizarea/alocarea spectrului pe teritoriul național.