Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind determinarea consumului final de energie din surse regenerabile în transporturi.

Autoritățile susțin că proiectul prevede un mecanism transparent, clar și explicit, care urmează a fi aplicat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii și Agenția pentru Eficiență Energetică, pentru determinarea consumului final de energie din surse regenerabile în transporturi, precum și a ponderii energiei din surse regenerabile în consumul final de energie în transporturi, informație care va fi folosită la monitorizarea realizării obiectivelor politicii de stat în domeniul energiei din surse regenerabile.

Proiectul hotărârii transpune dispozițiile anexei 9 la Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea energiei din surse regenerabile și a fost elaborat în temeiul prevederilor art.7 alin.(9) din Legea nr.10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.

Conform statisticilor oficiale, peste 27 % din energia consumată la nivel național îi revine sectorului transporturilor, clasându-l ca al doilea cel mai energofag segment al economiei naționale. Respectiv, promovarea utilizării energiei din surse regenerabile în sectorul transporturilor, alături de alte politici promovate de minister precum utilizarea vehiculelor electrice, implementarea conceptului de  ”schimb modal” etc, vor contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cât și prin consumul carburanților produși local va spori securitatea energetică a țării.