Guvernul a aprobat, în ședința de ieri, mai multe modificări la Codul muncii. Printre cele mai importante amendamente se numără asigurarea posibilității de aplicare a programelor flexibile de muncă și realizarea dreptului angajatorului să transfere temporar salariatul, cu acordul scris al acestuia, la o altă muncă în cadrul aceleiași unități, pe o perioadă de până la o lună. Termenul va fi posibil să fie prelungit până la un an, cu păstrarea locului de muncă de bază. Alte modificări sunt:

  • admiterea ca în contractele colective de muncă la nivel de unitate sau în contractele individuale de muncă să fie prevăzută posibilitatea de a compensa orele de muncă suplimentară cu ore libere;
  • acordarea dreptului salariatului care intenționează să adopte un copil să solicite concediu neplătit pe o durată de cel mult 90 zile;
  • aducerea în concordanță a unor prevederi din Codul muncii cu prevederile Codului educației;
  • asigurarea dreptului conducătorului unității să decidă transferul unor zile de repaus (de lucru) în alte zile. Guvernul va dispune de acest drept pentru autoritățile și instituțiile publice.

Alte modificări țin de concretizarea și îmbunătățirea conținutului normativ al unor norme juridice și asigurarea aplicării corecte și uniforme a prevederilor Codului muncii.

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale susține că pentru unele propuneri de modificare ale Codului mai sensibile, cum ar fi: programul flexibil de muncă, transferul temporar al salariatului la o altă muncă în cadrul aceleiași unități sau compensarea orelor de muncă suplimentară cu ore libere, a fost solicitată expertiza Organizației Internaționale a Muncii. Drept rezultat, experții au constatat că soluțiile propuse în proiectul de lege sunt în spiritul practicii legislative europene.