Guvernul a aprobat în ședința de astăzi proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la Procuratură, care prevede un nou mecanism de numire a Procurorului General, o nouă componență a Consiliului Superior al Procurorilor

Astfel, candidatul la funcția de Procuror General potrivit modificărilor propuse trebuie să aibă o experiență profesională de cel puțin 10 ani în domeniul dreptului, dintre care cel puțin 5 ani în funcția de procuror sau judecător, sau 8 ani în funcția de avocat sau ofițer de urmărire penală. În prezen, cadrul legal condiționează candidatul de a avea în mod obligatoriu experiență de 5 ani în funcția de procuror, fapt ce, potrivit autorilor, nu permite participarea la concurs a persoanelor care deși nu au activat în organele procuraturii dispun de toate abilitățile profesionale și manageriale pentru respectiva funcție. Prin urmare, modificările extind cercul subiecților care pot ocupa respectiva funcție.

Potrivit modificărilor propuse, concursul pentru funcția de Procuror General constă din două etape: preselecția candidaților de către o Comisie constituită de Ministerul Justiției și selecția candidatului de către Consiliul Superior al Procurorilor (CSP).

Proiectul de lege stabilește ca numirea Procurorului General de către Președintele țării să se facă la propunerea CSP din rândul candidaților propuși de către Comisia constituită de Ministerul Justiției. Din Comsiia respective vor face parte ministrul justiției, un fost procuror sau un fost judecător cu cel puțin 10 ani de experiență în funcția de procuror sau judecător, un expert internațional cu vastă experiență în procuratură sau în domeniul anti-corupție, un expert recunoscut sau profesor titular în domeniul dreptului (desemnat de Președintele Parlamentului), un reprezentant al societății civile.

Candidații propuși de ministrul justiției vor fi supuși de către CSP unui interviu. Proba interviului se va înregistra video și se va plasa pe Internet imediat după finalizarea intervievării ultimului candidat.

Numărul candidaților selectați de Comisia de concurs și propuși Consiliului Superior al Procurorilor nu trebuie să fie mai mic de doi, dând, astfel, posibilitatea organului colegial alegerea unei o singure candidaturi și propunerea acesteia spre numire Președintelui țării.

În situațiile de respingere a candidaturii de către președintele țării, CSP restituie Comisiei de concurs lista candidaților prezentată anterior. În urma înlăturării încălcărilor constatate, Comisia poate prezenta CSP aceeași listă sau o altă listă de candidați din rândul candidaților care au depus dosarele pentru concurs, iar în funcție de abaterile constatate, Comisia poate decide reluarea preselecției candidaților.

Prin proiect se mai prevede majorarea numărului de membri ai CSP din rândul societății civile cu un membru, selectat de către Guvern. Totodată, Președintele Uniunii Avocaților și Avocatul Poporului vor avea calitatea de membru de drept în CSP, astfel, Consiliul va fi constituit din 15 membri.

O altă modificare propusă în proiect prevede încetarea mandatului Procurorului Generalprin decretul Președintelui Republicii Moldova la propunerea CSP.

Condiția de verificare și testare cu utilizarea detectorului comportamentului simulat (poligrafului) a candidaților la funcția de Procuror General, procuror-șef și procuror este exclusă, întrucât, potrivit autorilor, această procedură nu reprezintă o metodă științifică acceptată la nivel european sau internațional.

Pentru a intra în vigoare, proiectul urmează a fi votat și în Parlament, iar ulterior publicat în Monitorul Oficial.

Documentul mai prevede că, la momentul intrării în vigoare a modificărilor, concursul pentru funcția de Procuror General demarat în conformitate cu prevederile legale de până la intrarea în vigoare a acestora, se va sista.