Guvernul și-a angajat răspunderea asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2020. O hotărâre în acest sens a fost aprobată în cadrul ultimei ședinței a Guvernului.

Vicepremierul Serghei Pușcuța a menționat că prevederile proiectului sunt menite să atenueze impactul situației epidemiologice asupra sistemului medical și a populației vulnerabile, mediului de afaceri, precum și atenuarea consecințelor fenomenelor climatice din țară.

Comparativ cu bugetul aprobat pentru anul 2020, se estimează că veniturile bugetului de stat vor însuma 37,851 miliarde lei, în special din contul reestimării defalcărilor de la întreprinderile de stat și societățile pe acțiuni cu capital de stat și a donațiilor pentru susținerea bugetului și instituțiilor bugetare, în legătură cu situația epidemiologică, și altor venituri, care la moment sunt deja încasate la buget. Totodată, cheltuielile bugetului de stat se propun în sumă 55,05 miliarde lei. Modificările propuse în proiect se atribuie domeniilor protecției sociale (+489,6 milioane lei), ocrotirii sănătății (+428,1 milioane lei), serviciilor de stat cu destinație generală (+195,1 milioane lei) și domeniului economic (+160,5 milioane lei).

Proiectul de modificare a bugetului de stat pentru anul 2020, prevede în special majorarea transferurilor de la bugetul de stat către alte bugete. Astfel, proiectul prevede transferarea sumei de 469,6 milioane lei la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat în legătură cu achitarea a 700 lei la 660 mii pensionari cu venitul mai mic de 3.000 lei lunar (+466,3 milioane lei) și pentru plata indemnizațiilor urmașilor personalului medical decedat, ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19 (+3,3 milioane lei).

De asemenea, la Fondul Asigurărilor Obligatorii de Asistență Medicală va fi transferată suma de 428 milioane lei pentru majorarea salariilor cadrelor medicale cu 30% de la 1 septembrie 2020 (+362,6 milioane lei), asigurarea acordării sporului personalului de asistență medicală urgentă prespitalicească, antrenat în acordarea asistenței medicale persoanelor care întrunesc criteriile definiției de caz COVID-19 (+65,4 milioane lei).

La fel, se propun majorări pentru acoperirea necesităților la cheltuieli de personal +175,0 milioane lei pentru majorarea de la 1 septembrie 2020 cu 30% a salariilor cadrelor medicale din instituțiile finanțate de la bugetul de stat și bugetele locale (+40,0 milioane lei) și necesităților la cheltuieli de personal în instituții de învățământ general (+135 milioane lei).

Potrivit proiectului, Fondul de susținere a producătorilor agricoli va fi majorat cu 100 milioane lei, iar Fondul de garantare a creditelor bancare pentru întreprinderile mici și mijlocii gestionat de ODIMM cu 50 milioane lei. De asemenea, proiectul prevede alocarea suplimentară a 50 milioane lei pentru dezvoltarea infrastructurii antreprenoriale în cadrul a 16 platforme industriale, precum și alocarea a 20 milioane lei pentru implementarea Programului de stat ”Prima casă”.

Modificările operate la partea de venituri și cheltuieli a bugetului de stat s-au soldat cu majorarea deficitului aprobat a bugetului de stat cu 1,2314 miliarde lei, în sumă nominală constituind 17,2066 miliarde lei.

Principalele modificări la sursele de finanțare a deficitului bugetului de stat constituie includerea asistenței macro-financiare Omnibus din partea Uniunii Europene (+2,08 miliarde lei, echivalentul a 100 milioane euro); emisiunea suplimentară a VMS pe piața primară (+2 miliarde lei), precum și majorarea soldurilor mijloacelor bănești ale bugetului de stat, disponibile la 31 decembrie 2020: (+3,6234 miliarde lei).

La situația din 31 decembrie 2020, soldul datoriei de stat va constitui 78,404 miliarde lei, majorîndu-se cu 4,7629 milioane lei sau cu 6,5% față de valoarea precizată în bugetul de stat pentru anul 2020. Astfel, ponderea soldului datoriei de stat în PIB se va majora față de valoarea precizată, cu 2,2 puncte procentuale, și la situația din 31 decembrie 2020 va constitui 36,9%. Totodată, în structura datoriei de stat, la finele anului 2020, ponderea datoriei de stat externe va constitui 62,4%, iar a datoriei de stat interne - 37,6%.