Comisia de selectare a membrilor Grupului de lucru din partea mediului de afaceri a ales o nouă componență a Grupului de lucru a Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător.

Noua compoenență a fost selectată în legătură cu intrarea în vigoare, la 19 octombrie, a noii Metodologii de Aanaliză de Impact și a Regulamentului Grupului de Lucru în redacție nouă, ce presupune și o nouă componență a acestuia. 

Urmare a deciziei luate în cadrul ședinței Comisiei de selectare a membrilor Grupului de lucru din partea mediului de afaceri, au fost selectate în calitate de membri ai Grupului de lucru a Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător, următoarele asociații:

  • Transport - Asociația Uniunea Transportatorilor şi Drumarilor din Republica Moldova;
  • Tehnologia informației - Asociația Naționala a Companiilor din Domeniul Tehnologiilor Informaționale si ale Comunicațiilor (ATIC); 
  • Comunicații electronice și audiovisual - UPJ "Asociația Investitorilor Străini";
  • Comerț și prestări servicii - Asociația Patronală Alianţa Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Moldova;
  • Agricultură - Asociația Naţională a Producătorilor de Lapte şi Produse Lactate "Lapte";
  • Industria alimentară - Asociația Businessului European;
  • Industria ușoară - Camera de Comerț și Industrie;
  • Construcții și materiale de construcții - Federația Patronala a Constructorilor, Drumarilor si a Producătorilor Materialelor de Construcție "CONDRUMAT";
  • Producerea industrială - A.P. ”Camera de Comerț Americană din Moldova".

Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova va deține, conform modificărilor aprobate, funcția de vicepreședinte al Grupului de lucru.

Ședințele Grupului de lucru privind reglementarea activității de întreprinzător  sunt publice și, începând cu finele lunii octombrie 2019, vor fi organizate în Sala de ședințe, et.1, Casa Guvernului (intrarea din partea str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni) la care vor avea acces liber toți doritorii, fără necesitatea unei invitații sau a unui permis special.