În anul 2020, suma amenzilor aplicate a constituit 386,3 milioane lei (cu 17,6% mai mult faţă de anul precedent). Potrivit datelor prezentate de Biroul Național de Statistică, din suma totală a amenzilor aplicate au fost încasate 133,2 milioane lei sau circa 34,5%.

Nivelul de încasare a amenzilor aplicate diferă în funcție de categoria de contravenţii. Astfel, cea mai mare rată de încasare a amenzilor aplicate a fost înregistrată pentru contravențiile din domeniul agricol și sanitar-veterinar – 49,8%, pentru contravențiile din domeniul protecției mediului – 45,3%, pentru cele ce atentează la regimul de transporturi – 44% și cele din domeniul circulaţiei rutiere – 43%. Cea mai mică rată de încasare s-a atestat în cazul contravențiilor care atentează la drepturile reale –17,8% și cele care afectează activitatea autorităților publice - 18,1%.