În Sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat sunt înregistrate 116.495 gospodării țărănești (de fermier), majoritatea dintre acestea au înregistrate câte un singur cont. Potrivit datelor prezentate într-un proiect de lege înregistrat, recent, în Parlament, peste 10 mii de gospodării țărănești au datorii la bugetul public național în sumă totală de peste 20,7 milioane lei.

Mai exact, restanța celor 10.043 contribuabili este de 20.744.500 lei, dintre care la bugetul de stat, 15 milioane lei (1.152 entități); la bugetul local – 2,25 milioane lei (9.249 entități); la bugetul asigurărilor sociale de stat, 2,93 milioane lei (894 entități), la bugetul fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală - 551,1 mii lei (497 entități).

Rezultatul analizei dărilor de seamă fiscale prezentate de către gospodăriile țărănești (de fermier) per ansamblu în perioadele fiscale 2018-2020 (care au prezentat cel puțin câte o dare de seamă de forma VEN, UNIF, TVA, IPC, CAS18-AN, IALS, INR, POLMED, EMPOLDEP, BIJ, TL, TFD, DSA, CFV) se conturează după cum urmează:

  • pentru perioada fiscală A/2018, ponderea din numărul total de gospodării țărănești (de fermier) înregistrate care au prezentat DS este de 6.835 sau 5,9 %;
  • pentru perioada fiscală A/2019, ponderea din numărul total de gospodării țărănești (de fermier) înregistrate care au prezentat DS este de 14.361 sau 12,3 %;
  • pentru perioada fiscală A/2020, ponderea din numărul total de gospodării țărănești (de fermier) înregistrate care au prezentat DS constituie 19.267 entități sau 16,5 %.