Beneficiarii de asistență juridică garantată de stat au acum la dispoziție un ghid pentru a înțelege mai bine cum funcționează acest tip de serviciu.

Ghidul beneficiarului de asistență juridică garantată de stat descrie succint serviciile de asistență juridică garantată de stat și cel mai important pașii pe care trebuie săi parcurgă o persoană pentru a beneficia de serviciile de asistență juridică garantată de stat, în funcție de necesitățile pe care le are.

Ghidul a fost elaborat în cadrul proiectului ”Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova” implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova și finanțat de Suedia.

Amintim că, asistenţa juridică garantată de stat reprezintă acordarea serviciilor juridice din contul bugetului de stat persoanelor care nu dispun de suficiente mijloace financiare pentru plata acestor servicii (consultații juridice, angajarea unui avocat).

Actul normativ de bază care reglementează acest tip de asistenţă juridică este Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat.

Asistenţa juridică garantată de stat se acordă tuturor cetăţenilor Republicii Moldova în limitele stabilite de lege. Cetăţenii străini şi apatrizii beneficiază de asistenţă juridică garantată de stat numai în procedurile sau în cauzele ce ţin de competenţa autorităţilor administraţiei publice şi a instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova.

Asistenţa juridică garantată de stat se clasifică în următoarele tipuri de asistenţă:

•        asistenţă juridică primară şi

•        asistenţă juridică calificată (ordinară și de urgență).