Practicile ilegale din cadrul Uniunii Avocaților vor putea fi raportate, iar ulterior examinate sau comunicate Centrului Național Anticorupție pentru a se stabili dacă sunt de natură contravențională sau penală. În ședința din 1 octombrie, Consiliul UAM a aprobat Regulamentul privind procedurile de examinare și raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale din cadrul Uniunii.

De asemenea, a fost aprobat un Registru al dezvăluirilor practicilor ilegale și al avertizărilor de integritate, care va fi ținut de Secretarul General.

Regulamentul aprobat stabilește procedura de raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale de către angajații UAM, precum și procedura de înregistrare și examinare a dezvăluirilor practicilor ilegale, de recunoaștere în calitate de avertizor de integritate și de aplicare a măsurilor de protecție față de angajații care dezvăluie cu bună-credință și în interes public practicile ilegale interne.

În cazul recepționării unor astfel de dezvăluiri, Secretarul general, în calitate de subdiviziune competentă, va transmite CNA sau altei autorități competente  informația cuprinsă în avertizarea de integritate cu privire la practicile ilegale din cadrul UAM, dacă acestea vor întruni elementele unei infracțiuni sau contravenții. Dacă nu vor întruni astfel de elemente, vor fi examinate de subdiviziunea competentă în condiții de confidențialitate.

Totodată, Secretarul general va trebui să informeze imediat, în condiții de confidențialitate, și Consiliul UAM despre înregistrarea unei dezvăluirii (dacă nu este vizat Consiliul). Dacă în dezvăluire va fi vizat nemijlocit Consiliul UAM, Președintele UAM sau un membru al Consiliului, Secretarul va trebui să informeze imediat CNA-ul. Dezvăluirea ce vizează nemijlocit Secretarul general (subdiviziune competentă) se va efectua direct la CNA.

Comunicarea identității autorilor dezvăluirilor va fi interzisă, fiind sancționată disciplinar și contravențional. Persoana care a făcut dezvăluirea obține statutul de avertizor de integritate doar dacă dezvăluirea practicii ilegale corespunde condițiilor art. 11 din Legea privind avertizorii de integritate.

Regulamentul privind procedurile de examinare și raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale  din cadrul UAM poate fi consultat aici.