Cei 62 de candidați admiși în profesia de avocat în temeiul hotărârilor Comisiei de licențiere a profesiei de avocat din 27, 28, 29 și 30 ianuarie sunt așteptați să primească extrasul din hotărârile menționate, pentru a-și ridica ulterior licențele.

Extrasul din hotărârile Comisiei de licențiere a profesiei de avocat se va elibera la prezentarea actului de identitate al candidatului la sediul Uniunii Avocaților, în următoarea ordine:

  • 3 februarie 2021 între 09:00 –  11:00 -  candidații admiși în profesie la 27, 28 ianuarie 2021;
  • 3 februarie 2021  între 13:00 – 15:00 – candidații admiși în profesie la 29, 30 ianuarie 2021.

Ulterior, pentru eliberarea licenței pentru exercitarea profesiei de avocat, candidații urmează să prezinte Ministerului Justiției o cerere la care se anexează extrasul menționat, certificatul de cazier judiciar; copia buletinului de identitate și dovada achitării plății pentru eliberarea licenței - 450 lei.

Potrivit Statutului profesiei de avocat, licenţa pentru exercitarea profesiei de avocat se eliberează de către Ministerul Justiţiei în termen de 10 zile de la data depunerii cererii. Licenţa pentru exercitarea profesiei de avocat se eliberează pe termen nelimitat şi este valabilă pe întregul teritoriu al Republicii Moldova.