Fapta prevăzută de legea contravențională, săvârșită de o persoană în vederea executării unui ordin sau dispoziții a superiorului care sunt obligatorii pentru aceasta, nu va constitui contravenție, dacă ordinul sau dispoziția nu sunt vădit ilegale și dacă persoana care le-a executat nu a știut că ordinul sau dispoziția sunt ilegale.

Codul contravențional urmează să fie completat în acest sens cu un nou articol cu prevederi ce reglementează una din cauzele de înlăturare a caracterului contravențional al faptei și anume executarea ordinului sau dispoziției superiorului.

Potrivit completărilor propuse, pentru fapta săvârșită va fi supusă răspunderii persoana care a emis ordinul sau dispoziția ilegală.

Dacă totuși persoana a comis intenționat contravenția în vederea executării ordinului sau dispoziției vădit ilegale ale superiorului, aceasta va răspunde contravențional în temeiuri generale, caracterul contravențional al faptei nefiind înlăturat. Neexecutarea ordinului sau dispoziției vădit ilegale vs exclude răspunderea contravențională pentru neexecutare și/sau producerea de daune în legătura cu aceasta.

Potrivit Ministerului Justiției, autor al proiectului, inferiorul trebuie să cunoască caracterul ilegal al ordinului, care poate fi dedus din incompetenţa persoanei care a emis ordinul, din nerespectarea formei acestuia, din dispunerea cauzării anumitor prejudicii care sunt inadmisibile. În privinţa ordinului dat de către superior, este instituită prezumţia că acesta este legal până în momentul apariţiei anumitor dubii. Aceste ordine sunt obligatorii de a fi îndeplinite de către adresanţi.

Ministerul notează că înlăturarea caracterului contravențional al faptei instituie un garant veritabil al funcţionării legale a tuturor organelor şi instituţiilor, creşte autoritatea superiorului şi legitimitatea ordinelor sau dispoziţiilor sale, dar şi conferă o siguranţă executanţilor acestora.