Curtea Constituțională a fost sesizată să verifice constituționalitatea prevederilor art. 351 din Codul Contravențional, care prevede că ” Nerespectarea de către funcţionarii autorităţilor publice a Legii cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an”.

Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de un judecător, într-o cauză contravențională în care un funcționar al Preturii Centru a fost sancționat în baza prevederilor contestate, pentru că a oferit răspuns în limba de stat, la o petiție în care s-a solicitat răspuns în limba rusă.

Judecătorul care a sesizat Curtea consideră că prevederile care au stat la baza constatării contravenției nu sunt constituționale. În susținerea neconstituționalității prevederilor, magistratul invocă o hotărâre a Curții Constituționale din iunie 2018 prin care s-a constatat desuetudinea Legii cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. Or, prevederile contestate prevăd sancționarea funcționarilor pentru nerespectarea unei legi desuete.

Autorul sesizării mai invocă că norma contestată poartă un caracter formal și neracordat cadrului normativ actual. De asemenea, se menționeză că prevederea încalcă principiul legalității incriminării, bazându-se pe prevederi declarate desuete. Un alt argument se referă la faptul că articolul contestat nu respectă principiile previzibilității, preciziei și calității, fiind incompatibil cu norma constituțională.

Prin urmare, judecătorul solicită Curții să verifice constituționalitatea art. 351 din Codul Contravențional.