Instanțele naționale au decis că fostul magistrat Ștefan Nița corespunde tuturor cerințelor impuse de legislație pentru a obține licența de avocat. Disputa a ajuns pe masa judecătorilor după ce Comisia de licențiere a refuzat eliberarea licenței invocând lipsa reputației ireproșabile.

Magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani au anulat această decizie a Comisiei de licențiere. Ulterior, hotărârea primei instanțe a fost menținută de Curtea de Apel Chișinău, iar recent și de Curtea Supremă de Justiție.

În deciziile emise, judecătorii au spus că solicitantul întrunește condițiile prevăzute de lege pentru admiterea în profesia de avocat, fiind scutit de efectuarea stagiului professional și de examenul de calificare, având experiență în funcția de judecător de peste zece ani, iar cererea a fost depusă în interiorul termenului de 6 luni de la momentul eliberării din funcție.

Instanța a mai spus că reputația ireproșabilă urmează a fi apreciată de autoritatea publică competentă în mod obiectiv, după criteriile stabilite de lege, excluzând aprecierile subiective. În speță, Ștefan Niță nu se asociază nici uneia din cazurile enumerate exhaustiv de lege, prin urmare, acesta nu poate fi catalogat ca neavând reputație ireproșabilă. La fel, nu au fost prezentate careva decizii definitive și irevocabile de condamnare.

Încheierea Curții Supreme de Justiție este irevocabilă. Aceasta poate fi consultată aici.