În primele trei luni ale anului, forța de muncă (populația activă) a Republicii Moldova a constituit 840,5 mii persoane. Indicatorul este în descreștere cu 6,5% sau cu 898,6 mii față de trimestrul I al anului 2019. Datele au fost publicate de Biroul Național de Statistică.

Potrivit datelor, ponderea bărbaților (52,0%) a fost mai înaltă în comparație cu cea a femeilor (48,0%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare ca ponderea din mediul urban, 53,1% și, respectiv, 46,9%.

Rata de participare la forța de muncă a populaţiei de 15 ani și peste a constituit 39,1% (în 2019 - 41,3%). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul populației masculine, 43,5%, în comparație cu cea feminină, 35,2%. Ratele respective pe medii de trai au înregistrat următoarele valori: 46,4% în mediul urban și 34,3% în mediul rural.

În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 28,8%, iar în categoria 15-643 ani, 46,0%. Valoarea acestui indicator pentru populația în vârstă de muncă conform legislației naționale (16-58 ani pentru femei și 16-63 ani pentru bărbați) a fost de 49,1%.

Populația în afara forței de muncă de 15 ani și peste, în trimestrul I 2020 a constituit 1310,3 mii persoane sau 60,9% din totalul populației de aceeași categorie de vârstă, fiind în creștere cu 2,6% față de trimestrul I 2019 (1276,6 mii și, respectiv, 58,7%).

În cadrul populației inactive cea mai mare pondere, peste 44,3%, revine categoriei de pensionari. Aceștia sunt urmați de grupa elevilor și studenților(13,1%) și grupa persoanelor care îngrijesc de familie (persoanele casnice) (12,1%). În rândul altor persoane inactive se mai regăsesc persoanele care nu lucrează și nu caută un loc de muncă în Moldova, deoarece deja au un loc de muncă (permanent sau sezonier) peste hotare sau care planifică să lucreze peste hotare (10,9%). Un alt grup îl formează persoanele (declarate de gospodării) ca fiind plecate peste hotare la lucru sau în căutare de lucru pentru o perioadă mai mică de un an (9,2% sau 120,2 mii), numărul celor din urmă fiind în creștere cu 28,5% față de trimestrul I 2019 (respectiv 93,6 mii).