Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21)  a fost modificată la sfârșitul anului trecut. Modificările au fost anunțate de Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS).

Potrivit instituției, în document au fost operate următoarele modificări:

În preambul, rubrica "După controlul fiscal" a fost divizată în 2 subrubrici cu următorul cuprins: "Declararea contribuţiilor de asigurări sociale recalculate în rezultatul controlului fiscal pentru persoanele asigurate" şi  ”Corectarea datelor persoanei asigurate pentru o perioadă supusă anterior controlului fiscal". Aceste modificări vor permite prezentarea Dării de seamă pentru declararea contribuţiilor de asigurări sociale modificate în rezultatul controlului fiscal pentru persoanele asigurate cât şi prezentarea Dării de seamă pentru corectarea datelor persoanei asigurate aferente categoriei persoanei asigurate, codul funcţiei, perioada de activitate, etc. pentru perioada supusă anterior controlului fiscal.

Totodată, în Tabelul nr. 2 coloniţa 10 de la indicatorii specificaţi la rândurile 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3, 3.1, 3.2, 3.3 şi 3.4 se reflectă semnul "x" şi, respectiv, indicatorii din rândurile menţionate nu se declară începând cu luna ianuarie 2022. Aceste modificări au fost operate dat fiind faptul că toate prestaţiile de asigurări sociale plătite din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc şi se achită de către Casa Naţională de Asigurări Sociale de Stat de la 1 iulie 2019. Totodată, indemnizaţia de asigurări sociale poate fi solicitată, în bază de acte justificative, în termen de 12 luni calculat de la data îndeplinirii condiţiilor de stabilire a acestei indemnizaţii, respectiv, pentru perioadele de până la 1 iulie 2019, indemnizaţia nu mai poate fi solicitată de la angajatori.